На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

  PM10 PM2,5
5/2/2023 12:00 72.18 19.72
5/2/2023 13:00 70.53 15.04
5/2/2023 14:00 91.46 17.69
5/2/2023 15:00 96.63 18.25
5/2/2023 16:00 76.41 14.53
5/2/2023 17:00 63.84 12.13