На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10    pm2,5
5/2/2022 11:00 51.03 15.73
5/2/2022 12:00 73.55 15.92
5/2/2022 13:00 55.86 15.38
5/2/2022 14:00 50.36 13.19
5/2/2022 15:00 58.25 18.09
5/2/2022 16:00 61 18.91
5/2/2022 17:00 84.66 14.43