На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Институт Кривељ Слатина Градски парк
5/2/2021 7:00 20.99 1901.95 11.23 10.4 37.19
5/2/2021 8:00 19.76 1577.07 14.93 25.25 532.28
5/2/2021 9:00 87.27 211.41 11.27 11.83 368.6

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном
месту Градски Парк.