На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачењa концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.