На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-03-02

07:00:00

60.35

39.46

2021-03-02

08:00:00

53.92

33.49