На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM 2.5 и ПМ 10 (ug.m-3)  на мерном месту Градски парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-02-02      16:00:00

45.57

38.58

2021-02-02      17:00:00

38.62

35.32

2021-02-02      23:00:00

54.71

35.46