На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.1.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентрано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
                                            pm10 pm2,5
2023-01-02 09:00:00 69.1 38.28
2023-01-02 10:00:00 64.54 38.77
2023-01-02 11:00:00 60.81 33.28