На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 2.1.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 00:00 часова на мм Г.Парк и износило је 434.12  ug.m-3.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk.