На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење суспендованих честица.
                                               PM10  PM2,5
2023-12-01 03:00:00 51.2 34.79
2023-12-01 04:00:00 51.17 32.27
2023-12-01 05:00:00 45.46 29.53
2023-12-01 07:00:00 51.62 39.3
2023-12-01 08:00:00 66.9 49.21
2023-12-01 09:00:00 89.91 62.9
2023-12-01 10:00:00 89.47 61.57
2023-12-01 11:00:00 78.02 50.01