на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PМ10 на мерном месту Градски парк.

2022-12-01 14:00:00    61.22
2022-12-01 19:00:00    53.35

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.