Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.11.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк
2022-11-01 07:00:00 50.24
2022-11-01 08:00:00 78.02
2022-11-01 09:00:00 55.03
2022-11-01 15:00:00 55.58

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2022-11-01 08:00:00 30.44