На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01..10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
 Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк
10/1/2021 8:00 53.52 37.1
10/1/2021 11:00 66.39 21.75
10/1/2021 12:00 58.35 20.64
10/1/2021 13:00 52.43 19.69
10/1/2021 14:00 58.66 25.31
10/1/2021 15:00 55.3 21.9
10/1/2021 17:00 50.71 22.03
10/1/2021 18:00 180.23 43.73
10/1/2021 19:00 105.66 39.06