На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
PM10 PM2,5
31.8.2022 09:00 75.05 20.06