На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мм:

Градски парк Институт Кривељ Брезоник

2020-09-01

02:00:00

155.84 431.16 2.23

10.14

2020-09-01

03:00:00

224.07 416.47 2.68

10.77

2020-09-01

04:00:00

633.24 910.24 2.49

10.33

2020-09-01

05:00:00

443.29 651.1 2.99

10.67

2020-09-01

06:00:00

625.12 980.95 2.89

10.43

2020-09-01

07:00:00

622.35 616.1 5.98

10.93

2020-09-01

08:00:00

375.5

254.03 27.15

77.76

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ 10 и ПМ 2.5 на мерном месту Градски парк:

ПМ 10 ПМ 2.5

2020-09-01

07:00:00

70.42

27.43

2020-09-01

08:00:00

70.09

24.55

2020-09-01

09:00:00

51.5

20.09

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст