На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 01.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
ПМ10 ПМ2.5
2023-08-01 07:00:00 56.68 18.03