На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на следећим мм


2021-08-01 07:00:00 1636.71 102.61 12.85 485.79
2021-08-01 08:00:00 201.07 221.08 466.47 892.37
2021-08-01 09:00:00 278.29 21.2 360.18 306.02
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-01 07:00:00 58.9 23.97
2021-08-01 08:00:00 87.07 44.8