На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
 pm10 pm2,5
7/1/2022 7:00 57.71 20.24