На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова eвидентерина су следећа сатна прекорачења концетрације сумпордиоксида.
 
                     Г.Парк Инст. Брез.
2020-07-01 07:00:00 107.5 2514.49 441.46 4.66  
2020-07-01 08:00:00 200.96 141.44 139.17 799.24  
2020-07-01 16:00:00 31.08 628.05 11.54 3.83  
2020-07-01 22:00:00 28.7 792.78 88.3 4.7  
2020-07-01 23:00:00 28.58 451.54 382.51 4.98

  У истом периоду евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 и ПМ 2,5 на мерном месту Градски парк:

                               ПМ10    ПМ2,5

2020-07-01 07:00:00 129.09 73.85
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст