На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.07.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих  честица.
PM10 PM2,5
1.7.2023 07:00 55.56 42.68