На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
 pm10 pm2,5
5/1/2022 13:00 68.69 14.66
5/1/2022 14:00 72.84 14.08
5/1/2022 15:00 69.99 13.9
5/1/2022 16:00 55.47 14.34
5/1/2022 17:00 66.4 18.64
5/1/2022 18:00 79.3 24.14
5/1/2022 19:00 111.51 48.72
5/1/2022 20:00 95.88 54.11