На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Кривељ Слатина Градски парк Институт
5/1/2021 8:00 615.61 31.9 42.41 115.13 70.09
5/1/2021 9:00 714.89 30.41 29.54 65.8 40.32

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном
месту Градски Парк.