На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2021-04-01

04:00:00

63.86

 

2021-04-01

06:00:00

70.79

26.75

2021-04-01

07:00:00

77.76

30.67

2021-04-01

08:00:00

55.67

28.2

2021-04-01

09:00:00

57.28

26.38

2021-04-01

15:00:00

45.1

 

2021-04-01

16:00:00

43.83

 
2021-04-01

18:00:00

55.81