На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  01.03.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
2024-03-01 06:00:00 77.72 22.52
2024-03-01 07:00:00 63.89 21.01
2024-03-01 12:00:00 50.41 18.2
2024-03-01 13:00:00 70.05 20.63