На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.02.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-02-01 07:00:00    56.43
2024-02-01 08:00:00    66.75
2024-02-01 22:00:00    50.98

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-02-01 07:00:00    40.1
2024-02-01 08:00:00    46.26
2024-02-01 22:00:00    37.35
2024-02-01 23:00:00    35.9