На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 и ПМ10 (ug.m-3)  на мерном месту Градски парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-02-01      00:00:00

38.31

36.38

2021-02-01      01:00:00

46.50

42.57

2021-02-01      09:00:00

46.12

41.02

2021-02-01      10:00:00

37.05

32.53

2021-02-01      16:00:00

59.00

38.16

2021-02-01      17:00:00

50.72

33.30

2021-02-01      18:00:00

71.96

48.58