на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.01.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода  евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк

2024-01-01 09:00:00 81.24
2024-01-01 10:00:00 68.89
Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2024-01-01 09:00:00 49.83
2024-01-01 10:00:00 48.38