На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.01.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
                                          pm10 pm2,5
2023-01-01 00:00:00 59.78 11.56
2023-01-01 09:00:00 101.08 39.11
2023-01-01 10:00:00 103.51 37.63