ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуанлне, имовинско-правне и стамбене послове

објављује

ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA

УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БОРА

Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове спроводи јавну расправу о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Бора (у даљем тексту: Стратегија развоја урбаног подручја).

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 20. октобра до 18. новембра 2023. године.

Јавна презентација стратегије одржаће се дана 25.10.2023. године у сали бр. 2, у згради Градске управе града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 11:00 сати.

Градска управа града Бора позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стртегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: dragana.nikolic@bor.rs  или да их упуте поштом на адресу: Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор.

ПРЕУЗМИТЕ:

Позив за учешћу у јавној расправи о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја