На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује осамнаести јавни

КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину машина и опремe за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака у укупном износу од 700.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина и опремe за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80% од вредности инвестиција без ПДВ-а.
Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 120.000,00 динара.
Субвенције ће се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА