На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује осми јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ – прскалице за прихрану и заштиту биља

 

Подстицајна средства користе се за куповину машина за заштиту биља – нове прскалице за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова у укупном износу до 1.500.000 динара

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС:   https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/Кonkurs-za-kupovinu-masina-za-zastitu-bilja-nove-prskalice-za-prihranu-i-zastitu-biljaka-2023.pdf

ОБРАЗАЦ:   https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/Оbrazac-PRSKALICE-ZA-PRIHRANU-I-ZASTITU-BILJA.docx