На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.10.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски Парк.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

PM2.5
2022-10- 19  20:00:00 33.66
2022-10- 19  21:00:00 35.38
2022-10- 19  22:00:00 34.38
2022-10- 19  23:00:00 33.25