На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 401-341/2022-III/01, 0608-101-4/2022, од 21.04.2022.године, дана 10.05.2022. године,

ГРАД БОР И

 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују

 

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ