На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Брезоник Кривељ Слатина Институт Г. парк
2021-09-12 08:00:00 286.03 9.67 39.24 542.34 620.19
2021-09-12 09:00:00 668.11 23.15 53.19 11.05 80.5
2021-09-12 10:00:00 358.14 19.83 11.69 10.45 17.67

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк

2021-09-12 07:00:00 65.3 18.12
2021-09-12 08:00:00 142.02 49.11
2021-09-12 09:00:00 63.85 18.3