На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

 

2021-03-14 22:00:00 22.52 1847.76 700.72 50.82
2021-03-14 23:00:00 15.23 415.53 325.07 34.27
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 ПМ 2.5
2021-03-14 17:00:00 54.75 29.77
2021-03-14 21:00:00 52.63 44.69
2021-03-14 22:00:00 55.09 47.36