На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 ПМ 2.5
2021-03-01

08:00:00

57.87 32.81
2021-03-01

20:00:00

5.62   39.66