На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида  на територији града Бора.
 Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
    pm 10 pm 2,5
2020-11-03 19:00:00 59. 9 53.52