Дневни извештај о квалитету ваздуха 25.05.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 24.05.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-24 07:00:00 53.73

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-05-24 07:00:00 49.67

Дневни извештај о квалитету ваздуха 23.05.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 22.05.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 21.05.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.