Дневни извештај о квалитету ваздуха 07.12.2023.

На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 07.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 06.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-12-06 07:00:00    88.83
2023-12-06 08:00:00    55.34

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-12-06 15:00:00    38.44

Дневни извештај о квалитету ваздуха 05.12.2023.

На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 05.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 04.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 03.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.