Дневни извештај о квалитету ваздуха 24.02.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

PM 10 PM 2.5
2021-02-24

07:00:00

50.57

40.54

2021-02-24

08:00:00

53.23

47.52

2021-02-24

09:00:00

47.85

44.83

2021-02-24

10:00:00

50.89

41.95

2021-02-24

13:00:00

52.22

40.84

2021-02-24

14:00:00

46.78

38.1

2021-02-24

15:00:00

52.24

38.48

2021-02-24

16:00:00

61.18

44.84

2021-02-24

17:00:00

70.58

50.7

2021-02-24

18:00:00

49.3

42.14

2021-02-24

19:00:00

55.97

46.78

 

 

Дневни извештај о квалитету ваздуха 23.02.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Институт у 02:00 399,93.
Од 12:00  доступна су мерења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк и у посматраном периоду нису евидентирана  прекорачења истих.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 22.02.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Брезоник:

2021-02-22 11:00:00 620.14
2021-02-22 12:00:00 542.04

Резултати мерења концентрације сусупендованих честица са мм Градски парк нису доступни од 20.02.2021. од 14 часова.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 21.02.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 15:00 и износи 442,9ug.m-3. Резултати мерења са мм Градски парк нису доступни од 20.02.2021. од 14 часова.
Tоком истог периода  резултати мерења концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк нису доступни на сајту Агенције.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 20.02.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.Резултати мерења са мм Градски парк нису доступни од 14 часова.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концензултати мерења трација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк до 14 часова, од када резултати на сајту  нису доступни.

     
2021-02-20 12:00:00 55.97 51.23
2021-02-20 13:00:00 53.31 49.22
2021-02-20 14:00:00 56.08 50.14
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст