Дневни извештај о квалитету ваздуха 29.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 29.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 28.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

Обавештење за јавност 27.11.2020.

Обавештавамо јавност да је дана 27.11.2020. измерено вишесато везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3 на мерном месту Брезоник што представља опасност по здравље људи и то у следећим временским интервалима:
Инст. Г. Парк Брезоник Кривељ
2020-11-27 10:00:00 175.19 206.16 662.83 83.09
2020-11-27 11:00:00 132.27 389.04 1200.61 243.45
2020-11-27 12:00:00 11.26 197.47 970.24 95.57

Дневни извештај о квалитету ваздуха 27.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида  на територији града Бора:
Институт Г.Парк Брезоник Кривељ
2020-11-27 10:00:00 175.19 206.16 662.83 83.09
2020-11-27 11:00:00 132.27 389.04 1200.61 243.45
2020-11-27 12:00:00 11.26 197.47 970.24 95.57
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк.
2020-11-27 09:00:00 74.27 48.86
2020-11-27 10:00:00 61.97 37.61

Дневни извештај о квалитету ваздуха 26.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације цумпордиоксида

Брезоник Градски парк Кривељ Институт
2020-11-26 10:00:00 *1026.62* 147.55 10.16 37.85
2020-11-26 11:00:00 *485.47* 78.03 279.03 29.11
2020-11-26 12:00:00 *569.71* 76.28 188.41 31.23

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

ПМ10 ПМ 2,5
2020-11-26 08:00:00 *55.37* *51.26*
2020-11-26 08:00:00 *74.83* *60.77*
Промени величину фонта
Контраст