Дневни извештај o квалитету ваздуха 22.07.2021

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 12:00 исто је износило 445,87 ug,.m-3

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk .

Дневни извештај o квалитету ваздуха 21.07.2021

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 20.07.2021

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 19.07.2021

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана.

 
               Инст.Г.парк

2021-07-19 09:00:00 32.71 417.78 4.44 10.86
2021-07-19 14:00:00 548.79 7.81 6.33 11.6
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-19 15:00:00 69.58

Дневни извештај o квалитету ваздуха 18.07.2021

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 07:00 исто је износило  407.89   ug.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-18 10:00:00 52.22
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст