Обајвљивање конкурса везаних за избор директора јавних предузећа