На данашњој седници Градског већа донта је одлука о расписивању јавног конкурса за грађане а тиче се програма енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница.

Кроз програм обухваћено је шест мера, замена столарије, уградња фасаде, термичка изолација таванице испод кровног покривача, набавка котлова на природни гас или био масу, замена цевне мреже и радијатора као и уградња топлотних пумпи са пратећом инсталацијом.

Услови за учешће на конкурсу, да је подносилац пријаве власник објекта, уколико има више власника у оквиру једног објекта неопходна је њихова сагласност, уколико лице није власник објекта потребно је да има пребивалиште на адреси и да власник истог објекта да сагласност и последњи услов да је минимална потрошња електричне енергије за протекли месец 30 KWh. Такође, постоје и критеријуми за избор самог објекта, изглед спољашње столарије, изглед фасаде, постојећи начин грејања, заузетост површине и последњи критеријум да власник објекта није до сада користио субвенције за ове намене у предходној години“, истакао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Јанковић додаје да је предвиђен износ за ове мере 18 милиона динара од чега 50 одсто финансира Влада Републике Србије и Град Бор, док других 50 одсто финансирају грађани који су ушли у програм. Конкурсна документација може се преузети на сајту града www.bor.rs или лично у згради Градске управе на 6. спрату у канцеларији број 60. Пријаве је могуће поднети на писарници Градске управе или поштом на адресу Градска управа Бор, Моше Пијаде број 3. У оквиру пратеће документације налази се и листа пријављених компанија. Грађани ће имати могућност да изаберу једног од понуђених произвођача и на основу њихове профактуре ће се формирати коначна листа која ће бити јединствена за сваку од мера.

Грађани Бора су исчекивали ову меру, пре тога смо имали меру која се такође односи на енергетску ефикасност а то су пре свега соларни панели за производњу електричне енергије. Ова мера је јако добро прихваћена од стране грађана Бора, очекујемо да ће се велики број суграђана јавити и за замену столарије. Наредне године повећаћемо финансијска средства за мере енергетске ефикасности како бисмо омогућили да што већи број наших суграђана добије прилику да се пријави за неки од програма. На овај начин и кроз овакву врсту програма уштедеће се на електричној и топлотној енергији“, каже Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Конкурс ће бити расписан у понедељак и трајаће 30 дана, односно закључно са 14. септембром ове године. По завршетку целог процеса комисија ће извршити бодовање свих пријава. Теренским обиласком ће се утврдити истинитост података који су унети у пријаву. Након тога следи избацивање прелиминарне листе након чега се може приступити потписивању тројних уговора, између Града Бора, грађана и компанија које су испуниле услове за реализацију свих ових мера.