Набавка услуге – 5 (Рб.ну.5/2022) у плану набавки на које се ЗЈН не промењује- Услуге дневног боравка за децу са посебним потребама

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН СГ 5/2022 у плану набавки на које се закон не примењује, Честитке, фотографије, визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН СГ 6/2022 – Поклони

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 119/2022-Објава огласа у електронским медијима

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГГ 10/2022 –  Канцеларијски материјал

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка добара – НН ГУ 121/2022 – Грађевински материјал по Уговору сарадњи на релацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГУ 120/2022 – Огрев за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГГ 11/2022 –  Цвеће и зеленило у плану набавки на које се закон не примењује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГУ 68/2022 – Радионице за информисање Ромске заједнице о различитим програмима здравствених услуга и превентивном деловању

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГУ 20/2022 – Услуге укоричења

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН СГ 18/2022 – Завесе

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 52/2022-2 у плану набавки на које се закон не промењује, Набавка завеса

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 48/2022–2 – Mатеријал за угоститељство – партија 2 – пиће

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – Партија 2

Набавка добара – број: НН ГУ 48/2022 – Mатеријал за угоститељство – партија 1 – храна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – Партија 1

Набавка добара – Гориво за службена возила која користе функционери града Бора, број НН ГГ 26/2022

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број: НН ГУ 20/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Услуге укоричења

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Набавка добара – број: НН ГУ 55/2022 – у плану набавки на које се закон не промењује, Уређај за утврђивање присутности дрога анализатор, комплети за тестирање.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГУ 1/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГГ 22/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Испитивање јавног мњења како би се утврдило стање привреде у граду, као и раст привреде у периоду од 2018. до 2022. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 47/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Систематски преглед радника градске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА  

Набавка услуге – НН ГУ 114/2022 – Интерактивне и едукативне радионице за младе  на тему унапређење медијске писмености и повећања медијских садржаја за младе

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 100/2022 -2 – Услуге одржавања фискалне касе

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 115/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Унапређење окружења за младе, социјална инклузија младих, интеркултурни дијалог и развој толеранције (едукација младих) – Интерактивне и едукативне радионице за младе на тему инклузије са акцентом на интеркултурни дијалог

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 116/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Оснаживање младих да се баве еколошким темама и заштитом животне средине (едукацијa младих)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – број НН СГ 15/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Угоститељске услуге – услуге ресторана и услуге послуживања храном, услуге послуживања пића и напитака

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број: НН ГУ 10/2022 у плану набавки на које се закон не промењује „Web hosting“ – закуп домена bor.rs за период од годину дана

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГГ 5/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Угоститељске услуге – слава Ђурђиц 16.новембар

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 32/2022-4 у плану набавки на које се закон не промењује, Поправке на електроинсталацијама у случају могућих кварова.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – број: НН ГУ 118/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Рестаурација матичних књига рођених

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Набавка добара – број: НН ГУ 46/2022 – у плану набавки на које се закон не промењује, Гуме за службена возила – (12 комада)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – Рб.ну.г. 24/2022 Услуге обезбеђења „Михољски сусрети села“ – поновљено

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – Рб.ну.г. 23/2022 Превоз учесника „Михољски сусрети села“

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – Рб.ну.г. 24/2022 Услуге обезбеђења „Михољски сусрети села“

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – НН ГУ 110/2022-2 – Штандови и пропратни материјали за транспарентност буџета

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – број НН ГУ 23/2022 у плану набавки на које се закон не примењује, Дератизација и дезинсекција објеката.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – број НН ГУ 38/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме (апарати за фотокопирање, штампачи и друго).

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуга – број НН СГ 16/2022 у плану набавки на које се закон не промењује, Услуге хотелског смештаја.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – НН ГУ 67/2022 – Опрема за заштиту животне средине – жичани контејнери за прикупљање ПЕТ амбалаже

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – НН СГ 10/2022 – Канцеларијски материјал (активност – Подршка раду извршних органа власти и скупштине)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – НН ГУ 66/2022 – Поклони за прва три места на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка услуге – Угоститељске услугe – број НН ГУ 16/2022

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Набавка добара – НН ГУ 73/2022 – Услуге исељавања бесправно усељених лица

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Набавка добара – Сијалице, флуоцеви, стартери, продужне кабле и др-број: НН ГУ 35/2022

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГГ 4/2022 – Угоститељске услуге – дан града 3.октобар

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 73/2022 – Услуге исељавања бесправно усељених лица

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Набавка услуге – НН ГУ 24/2022 – Провера исправности и издавања сертификата о исправности лифтова у  згради ГУ (2 ком.)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 4/2022 – Књиге за награђивање ученика

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН СГ 8/2022 –  Цвеће и зеленило

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 31/2022  Поправке на инсталацијама централног грејања у случају настанка потребе

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГГ 8/2022 Услуге хотелског смештаја.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГГ 3/2022 Угоститељске услуге.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 84/2022 Зимска и летња испитивања и мерења услова радне околине, преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Редни број набавке 77 (рб.ну.77/2022)  – Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе у склопу Недеље младих / Организација манифестације Борско омладинско лето, организовање међународног дана младих ( низ догађаја у склопу манифестације)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Редни број набавке 112 (рб.ну.гу.112/2022)  – Ангажовање општинског енергетског менаџера по уговору о делу

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 51/2022  Пословне торбе.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 110/2022 Штандови и пропратни материјали за транспарентност буџета.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број 18г/2022 Услуге брокера

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 97/2022 Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – број НН ГВ 4/2022 Остале услуге штампања – Штампање 24 фотографије за изложбене паное на платоу Дома културе за обележавање Дана рудара.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 44/2022  Таблице за обележавање у просторијама ГУ Бор

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 48/2022Mатеријал за угоститељство

Партија 2 – Пиће

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 37/2022 – Сервисирање и одржавање лифтова у згради ГУ са ремонтом

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 10/2022 – „Web hosting“ за период од годину дана,

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге – редни број набавке 104 (рб.ну.104/2022)  Услуге процене вредности непокретности

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број: НН ГУ 105/2022 – Поправке и одржавање опреме за заштиту животне средине – Одржавање заливног система

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 57/2022 – Клима уређај са уградњом

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – број НН ГУ 37/2022 – Сервисирање и одржавање лифтова у згради ГУ са ремонтом.

Обавeштење о обустави поступка

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 82/2022 Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника и налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора.

Партија 2 – Налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 82/2022 – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника и налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора.

Партија 1 – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Партија 1 – Набавка добара – број: НН ГУ 82/2022 – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника и налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Партија 2 – Набавка добара – број: НН ГУ 82/2022- Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника и налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГУ 102/2022- Заставе, грбови (републичке и градске)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге  – Ангажовање општинског енергетског менаџера по уговору о делу -редни број набавке 103 (рб.ну.гу.103/2022)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина- број НН ГУ 97/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Набавка услуге  – Услуге одржавања фискалне касе- број НН ГУ 100/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге – Редован годишњи преглед дечијег игралишта код обданишта  Црвенкапа- (рб.ну.гу.3/2022) Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГУ 18/2022 – Поклони

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Поправке на водоводним и канализационим  инсталацијама у случају настанка кварова- број НН ГУ 99/2022-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина – број НН ГУ 97/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  OБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка услуге  – Текуће поправке и одржавање уградне опреме (клима уређаји), чишћење филтера, пуњење гаса и сл.- број НН ГУ 39/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Поправке на комуникационим инсталацијама у случају настанка кварова- број НН ГУ 33/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара –  Фискална каса – број: НН ГУ 101/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета град Бора за 2021.год – редни број набавке 14 (рб.ну.гу.14/2022)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број: НН ГУ 98/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 1-Материјал за одржавање хигијене

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 2-Дезинфекциона, хигијенска средства и дозери за течни сапун

Набавка услуге -Поправке на водоводним и канализационим  инсталацијама у случају настанка кварова – број НН ГУ 99/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Контрола ПП апарата и остале услуге – број НН ГУ 15/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге  – Хибридна пошта за пореску администрацију – број НН ГУ 11/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Поправке на електроинсталацијама у случају могућих кварова – број НН ГУ 32/2022 – 3

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Поклони – број НН ГУ 18/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Репрезентација – број НН ГУ 17/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – Услуге штампања изборног материјала за потребе Градске изборне комисије града Бора- број НН СГ 14/2022

В

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Замена стакaла, окова и ручица на згради ГУ – НН ГУ 34/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара -Цвеће и зеленило– НН ГГ 11/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Стручна литература за редовне потребе запослених

Партија 1) Стручна литература – три часописа: Билтен буџетско рачуноводство, Правни светник и Подсетник за директора од издавача и дистрибутера „Образовни информатор“ д.о.о Београд

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Партија 2) Стручна литература – писано издање Саветник (часопис за буџетски систем) од издавача и дистрибутера Завод за унапређење пословања д.о.о. Београд

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Партија 3) Стручна литература – часопис „Савремена пракса-школа“ писано издање од издавача и дистрибутера Пословни биро Београд

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Партија 4) Стручна литература – електронска правна база података „Paragraf lex“ од издавача и дистрибутера Paragraf lex д.о.о Нови Сад

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара-Џакови, кесе за отпад, рукавице за чишћење и остало – број: НН ГУ 64/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Опрема за заштиту животне средине – жичани контејнери за прикупљање ПЕТ амбалаже – број: НН ГУ 67/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Услуге хотелског смештаја – број НН ГГ 8/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара-Репрезентација – Честитке, фотографије, визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари и сл. – број НН ГГ 6/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – број НН ГГ 7/2022 – Поклони

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга  – Угоститељске услуге – услуге ресторана и услуге послуживања храном, услуге послуживања пића и напитака– број НН СГ 4/2022

 

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Канцеларијски материјал –број НН СГ 13/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 2

 

 

Набавка услуге  – Гуме за службена возила – НН ГУ 46/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Баждарење и ресетовање тахографа – број НН ГУ 22/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге – Услуге сиситематског прегледа за припаднике јединица цивилне заштите – рб.ну.гу.95/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге – НН ГГ 3/2022 – Угоститељске услуге

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуге – Услуге похађања обуке за припаднике Добровољне ватрогасне јединице- рб.ну.гу.96/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Поправке на електроинсталацијама у случају могућих кварова- број НН ГУ 32/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка услуге -Теренско информисање Ромске популације о доступним програмима запошљавања – број НН ГУ 69/2022,

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара  – Тренинзи обуке о инклузији Рома и Ромкиња у граду – НН ГУ 70/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Завеса- број: НН ГУ 52/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Здравствена заштита по уговору  – услуге мртвозорства на територији града Бора за уговорени период од годину дана-  број НН ГУ 75/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Зимска и летња испитивања и мерења услова радне околине, преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Услуге укоричења – Уписника о оверама и потврдама- НН ГУ 20/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Mатеријал за угоститељство (храна и пиће) – број НН ГГ 13/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – Партија 1 – Храна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – Партија 2- Пиће

Набавка услуге – Унапређење свих облика запошљавања,самозапошљавања и предузетништва младих / Наставак програма каријерног вођења и саветовања младих – број НН ГУ 76/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добара- Националне заставе за дан српског јединства, слободе и националне заставе – број НН ГВ 1/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добара – Националне заставе за дан српског јединства, слободе и националне заставе – број НН ГГ 19/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Усисивачи, фрижидери, радијатори и сл -број: НН ГУ 60/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге  – Поправке на електроинсталацијама у случају могућих кварова – број НН ГУ32/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама DRIS – број НН ГУ 94/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Технички преглед  возила Градске управе града Бора- број НН ГУ 79/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка радова  Извођење радова на реновирању предпростора  сала Градске управе Бор-редни број набавке код градоначелника 21 (рб.нр.гг.21/2022)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка услуга – Услуге штампања плакета за потребе репрезентације града Бора- број НН ГВ 2/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге    Оснаживање активизма и повећање мобилности младих/Трeнинзи о писању пројекта и управљању пројектним циклусом (ПМЦ)-редни број набавке 78 (рб.ну.гу.78/2022)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка услуге  –  Услугe штампања месечног билтена о извештавању– број НН ГГ 1/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – НН ГУ 87/2022 – Вулканизерски радови и  прање службених возила

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – Услуге испитивања јавног мњења– број НН ГВ 3/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добара – Набавка знака добродошлице на територију града Бора – број: НН ГУ 85/2022

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ