Набавка добaра – Канцеларијски намештај за ГУ -(рб.нд.58/2021)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

Набавка добара  – Таблице за обележавање у просторијама ГУ Бор– број: НН ГУ 45/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке добaра – Вулканизерски радови и прање службених возила – НН ГУ 101/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке добaра – План смањења ризика-Рб.ну 120/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добaра – Опрема за јавну безбедност ( набавка два фотопарата са додатном опремом, статив, даљински управљач и набавка фолиометара ) – рб.нд.124/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ- ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ- ПАРТИЈА 2

Набавка добара –  Уградна опрема  – 38 Covid баријера – број НН ГГ 43/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка услуге – Израда техничке контроле техничке документације за вртић у Злоту – број НН ГУ 142/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке услуга – Услуге дневног боравка-Рб.ну.5/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга  – Угоститељске услуге за организацију ручкова са партнерима, делегацијама из Министарставa и страних и домаћих државника – рб.ну.г.40/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара  Потрошни материјал (тонери)-  број НН ГГ 17/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 60/2021 – Комуникациона опрема (телефони, факс, диктафон  и др.)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – НН ГУ 136/2021 – Монтирана опрема – Набавка 3Д слова – Град Бор

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге заштите корита водотокова река-рб.ну.80/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга  -Идејно решење за израду пројектно-техничке документације за изградњу аква парка на кп.бр. 2653/1 КО Бор 1-рб.ну.г. 42/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добра- Репрезентација-Честитке,фотографије,визит-карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари и сл. ( поводом новогодишњих празника )- Рб нд.г.9/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добра  -Поклони(поводом новогодишњих празника)- Рб нд.г.10/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добра-(Скупштина града Бора) Репрезентација-Честитке,фотографије,визит карте,роковници,фотоалбум,хемијске,упањачи,календари и сл.- Рб нд.сг. 5/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица- број: НН ГУ 1/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добра – (Скупштина града Бора)-Поклони- Рб нд.сг. 6/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге –   Баждарење и ресетовање тахографа -број НН ГУ 140/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Репрезентација – број НН ГУ 17/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добара – Поклони – број НН ГУ 18/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – „Web hosting“ – закуп домена bor.rs за период од годину дана-број: НН ГУ 10/2021 

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Услуге штампања књиге „Бор и околина“ Партија 1. Рб.ну.г 35/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара –  Новогодишње јелке – 2 комада- број НН ГГ 41/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке добaра- Уградња тахографа за аутобус марке IVECO 50 C 15-рб.ну.141/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавке добaра  – Опрема за јавну безбедност – Опрема за јавну безбедност ( набавка два фотопарата са додатном опремом,статив,даљински управљач и набавка фолиометара) рб.нд.124/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – „Web hosting“ – закуп домена bor.rs за период од годину дана – број НН ГУ 10/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка услуге – Баждарење и ресетовање тахографа- број НН ГУ 140/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добaра -Опрема за јавну безбедност ( две радио станице )-рб.нд.122/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГГ 38/2021 –  Цвеће и зеленило

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГУ 50/2021-2  –  Mатеријал за угоститељство – партија 1 – храна

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Рб.нд 72/2021 Опрема за образовање-опремање саобраћајне секције оснoвих школа Партија 1. Набавка приручника и комплета постера

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Тахографи – редни број набавке бр.137 градске управе (рб.нд.137/2021)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Рб.ну 95/2021 Набавка и монтажа две „Wi-Fi“ зоне у граду на локацијама Плато испред студентског центра Бор и плато испред Дома омладине Бор

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – НН ГВ 2/2021 Услуге штампања плакета за потребе репрезентације града Бора

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Пића за потребе бифеа-редни број набавке- рб. нд.г.39/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – Санација дворца Кнеза  Александра Карађорђевића у Брестовачкој бањи – редни број набавке – рб.нр.г.37/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 Набавка услуге – Одржавање мобилног тоалета на период од 200 дана –  број НН ГУ 138/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 Набавка добара – Mатеријал за угоститељство – број НН ГУ 50/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ- Партија 1 -Храна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – Партија 2 -Пиће

 Набавка услуга – Израда графичког дизајна и брендинга за израду 3Д слова за шест локација у граду – број НН ГГ 36/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуга – Услуге испитивања јавног мњења- број НН ГВ 3/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Дрва -редни број набавке 8 (рб.нд.8/2021)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге укоричења – редни број набавке  НН ГУ 20/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Угоститељске услуге – слава Ђурђиц 16.новембар- редни број набавке НН ГГ 8/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Осликавање фасаде зграде Омладинског клуба- редни број набавке НН ГУ 125/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Услуге штампања (израда банера,диплома,плакета) за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ – редни број набавке Рб.ну.г. 29/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-Поновљен поступак

Набавка услуге – Услуге обезбеђења за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ – редни број набавке Рб.ну.г. 32/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-Поновљен поступак

Набавка добара – Набавка знака за израз добродошлице на територију града Бора-редни број набавке Рб.нд. 132/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Гуме за службена возила (зимске гуме)- редни број набавке-Рб.нд 47/2021.

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-Поновљен поступак

Набавка услуге – Услуге превоза учесника за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“- Редни број набавке-Рб.ну.г. 31/2021.

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге обезбеђења за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ -редни број набавке Рб.ну.г. 32/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Услуге  штампања (израда банера,диплома,плакета) за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“-редни број набавке Рб.ну.г. 29/2021

Прилог:

Церада

-Диплома

-Позивница

-Постер

-Захвалница

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Храна за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ Редни број набавке 33/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Поклони ( пехари и медаље ) за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ – редни број набавке Рб.нд.г. 30/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Обука запослених из области безбедности и здравља на раду из области заштите од пожара и обука за рад на висини за лице на радном месту са повећаним ризиком- редни број набавке НН ГУ 117/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Радови на уградњи портала ради физичког одвајања две просторије у МЗ“Младост“- редни број набавке 134 (рб.нр.134/2021)

Прилог:

Шематски приказ портала

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-ПОНОВЉЕН

Набавка услуге – Радови на изградњи канала за пријем и одвођење атмосферске канализације у МЗ Старо Селиште и МЗ Ново Селиште- редни број набавке 77 (рб.нр. 77/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Технички преглед возила (теретна возила)- редни број набавке 102 (рб.ну.102/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Радови на уградњи портала ради физичког одвајања две просторије у МЗ“Младост“ -редни број набавке 134 (рб.нр.134/2021)

Шематски приказ портала

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Гуме за службена возила (зимске гуме), редни број набавке 47 (рб.нд.47/2021).

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Панелни радијатори, радијаторски вентили угаони, горњи и доњи и остали потребни материјали за радијаторе-број набавке НН ГУ 135/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Услуге и материјали за oчување животне средине по Пројекту: Повећање шумског фонда у граду Бору у циљу санације деградираних површина. Редни број набавке 106 (НН ГУ 106/2021)

Партија 1 – Услуге очувања животне средине (припрема терена за пошумљавање, пошумљавање…)

Партија 2) Материјали за очување животне средине (садни материјал – Црни Бор)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Дезинфекциона и хигијенска средства- број набавке НН ГУ 119/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услугa обављања послова координатора клуба Канцеларије за младе ангажованог уговором о делу- број набавке НН ГУ 133/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Маске, заштитни визири и влажне марамице- број набавке НН ГГ 28/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге вештачења и услуге проценитеља- редни број набавке 87 (рб.ну.87/2021)

Партија1. Услуге вештачења у области грађевинарства

Партија2. Услуге вештачења у области пољопривреде

Партија3. Услуге вештачења у области шумарства

Партија4. Услуге вештачења геодетске струке

Партија5.Услуге вештачења у области електроструке

Партија6. Услуге процене вредности непокретности

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Огрев за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града – редни број набавке – Рб.нд.131/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Извођење радова на адаптацији и одржавању стана који агенција користи у Бору- рб.нр.г 26/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Технички преглед и сервисирање фискалне касе -број НН ГУ 40/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Кваке, браве и сл., умиваоници, бојлери и сл.-број НН ГУ 36/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Сијалице, флуоцеви, стартери, продужне кабле и др.-број НН ГУ 35/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Поклони- Репрезентација-Честитке, фотографије, визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари и сл.-Рб.нд.г. 9/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добaра- Поклони – редни број набавке Рб.нд.г. 10/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Књиге за награђивање ученика- број набавке-НН ГУ 4/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Остали материјал за превозна средства – мапе, рол траке за очитавање тахографа, књига путника (батерија за тахограф)- број НН ГУ 48/2021.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Баждарење и ресетовање тахографа (минибуса) -број НН ГУ 22/2021.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Угоститељске услуге – дан града 3.Октобар – број набавкеНН ГГ 7/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Опрема за јавну безбедност -13 ком. планинарских кацига ( шлемова ) и 13 ком. Remonto darbai ir vidaus apdaila Vilniuje Būsto vizija. чеоних планинарских лампи за боравак посетиоца у спелеошком објекту – Рб.нд 130/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Књиге за награђивање ученика- број набавке-НН ГУ 4/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТАЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка услуге- Угоститељске услуге – Дан града 3.Октобар – број набавке НН ГГ 7/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТАЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка услуге – Услуге штампања-израда плакета и диплома у оквиру признања „Плакeта градa Бора“ истакнутим појединцима,физичким или правним лицима на свечаности Дана града – Рб.ну.г 24/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуге штампања билтена поводом дана града-број НН ГГ 2/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Специјализоване услуге стручног надзора за додатну проверу рада ЈКП за стамбене услуге ,,Бор” и извођача радова у циљу што бољег извођења радова на инвестиционом одржавању инфраструктуре сеоских и градских месних заједница-набавка услуге – број 25

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Заставе поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе који се обележава 15.септембра-НН ГВ 1/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Заставе поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе који се обележава 15.септембра-НН ГГ 27/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Технички преглед возила за аутобус  Iveco рб.ну.102/2021 -Партија 2 – Поновљен поступак

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара-Цвеће и зеленило-НН СГ 8/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Услуга личних пратиoаца

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге-Услуге исељавања бесправно усељених лица- број НН ГУ 88/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- (Скупштина града Бора)- Уметничке дипломе и награде које додељује Град Бор за Октобарску награду-нд.сг. 3/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Угоститељске услуге -број НН ГГ 23/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге-Услуге интернета (интернет саобраћај и интернет телевизија – IPTV) за уговорени период од 24 месеци, Партија 2) Радио-телевизијска претплата – Интернет телевизија – IPTV-НН ГГ 1/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Услуге интернета (интернет саобраћај и интернет телевизија – IPTV) за уговорени период од 24 месеци, Партија 1) -НН ГГ 1/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Интернет и слично за уговорени период од 24 месеци-број НН ГУ 9/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Канцеларијски материјал-редни број набавке  13г (рб.нд.г.13/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара-Апарати за фотокопирање и слично-НН ГУ 61/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Организовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из области пољопривреде- број НН ГУ 73/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Текуће поправке и одржавање опреме – електронска и фотографска опрема ( апарати за фотокопирање, штампачи и друго)-редни број набавке 38 (рб.ну.38/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Опрема за јавну безбедност (опрема за гашење пожара)-редни број набавке 121 (рб.ну.121/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Пића- НН ГГ 22/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ-поновљен поступак

Набавка добара-Пића- НН ГГ 22/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге – Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе у склопу Недеље младих / Организација манифестације Борско омладинско лето, организовање међународног дана младих – редни број набавке 93 (рб.ну.93/2021)

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара -Набавка завеса -НН ГУ 54/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара – Клима уређај са уградњом НН ГУ 59/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге-Услуге заштите корита водотокова река – Рб.ну 80/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Летњиковац-шематски приказ

Резервисана набавка- Летњиковац-редни број набавке 126 (рб.нд.126/2021).

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге- Остале услуге штампања – дигитална штампа 24 фотографије-НН ГГ 4/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Идејни пројекат

Монтажно-демонтажна рампа за дете у инвалидским колицима-редни број набавке 127 (рб.нд.127/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Остале услуге штампања – колорна штампа за 2 билборда-  НН ГУ 13/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара- Сталци за паркирање бицикaла -Рб.нд 109/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Санирање штете на згради за избеглице и Одлуке о спровођењу набавке бр. 404-380/2021-III-01.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара –Цвеће и зеленило-НН ГУ 44/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Hабавка услуге  –  Угоститељске услугe –  Услуге ресторана,  услуге послуживања храном и услуге послуживања пића и напитака-НН ГУ 16/2021.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка услуге -Поправке на водоводним и канализационим инсталацијама у случају настанка кварова-број НН ГУ 30/2021.

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Набавка добара –  Mатеријал за угоститељство -НН ГУ 50/2021–1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА- Партија 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА- Партија 2

 Водоводни материјал за  изградњу водоводне мреже за реоне Чока Междина и Чока Јеви на Борском језеру -Рб.нд 110/2021- Поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуга – Објављивање тендера и информативних огласа – Објављивање информативних огласа, конкурса, обавештења и сличних информација у штампаним медијима (недељно објављивање у локалном гласилу) – НН ГУ 2/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуге – „Web hosting“ за период од годину дана-НН ГУ 10/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Hабавка услуге  –  Угоститељске услугe –  Услуге ресторана,  услуге послуживања храном и услуге послуживања пића и напитака- НН ГУ 16/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Оснаживање активизма и повећање мобилности младих/Трeнинзи о писању пројекта и управљању пројектним циклусом (ПМЦ)-рб.ну.94/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA

Набавке добра -Водоводни материјал за  изградњу водоводне мреже за реоне Чока Междина и Чока Јеви на Борском језеру рб.нд.110/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA

Набавке добра   – Електромеханичка вага са мерним урађајем са сталком за мерење отпада у згради Градске управе -рб.нд.84/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Провера исправности и издавања сертификата о исправности  лифтова у  згради ГУ-  НН ГУ 24/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA

 Сервисирање и одржавање лифтова у згради ГУ са ремонтом – НН ГУ 37/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДA

 Набавке услуге – Санација тоалета вртића Бамби- рб.нр.99/2021

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Набавке услуге Израда преградног зида унутар објекта вртића Црвенкапа -рб.нр.97/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка добара – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника и налепнице за ауто такси табле са бројевима и грбом града Бора- НН ГУ 113/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА- Партија 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА- Партија 2

Набавка услуге Услуге заштите корита водотокова река – рб.ну.80/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Набавке добра   Медицинска опрема-(рб.нд.108/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Израда Плана квалитета ваздуха за Град Бор – Рб.ну 81/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка добара –Огласне витрине за потребе градских и сеоских МЗ  – НН ГУ 112/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка добара –Заставе,јарболи и носачи јарбола за потребе сеоских и градских МЗ – рб.нд.111/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка добара –Клима уређај са уградњом – НН ГУ 59/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Остали материјал за пољопривреду – НН ГУ 83/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Индукционе плоче и остало – НН ГУ 64/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Израда преградног зида унутар објекта вртића Црвенкапа – Рб.нр 97/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Санација тоалета вртића Бамби – Рб.нр 99/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавке услуге – Санација тоалета у обдaништу „Црвенкапа“ – рб.нр.98/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Остале поправке и одржавање опреме за заштиту животне средине НН ГУ 78/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Услуге брокера-дилера-рб.ну.21г/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуге -Услуге хотелског смештаја-НН ГГ 11/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Одржавање мобилног тоалета – НН ГУ 107/2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Помоћ у кући за посебним потребама деце са тешким телесним и менталним инвалидитетом,која су потпуно зависна од друге особе у колицима – 104/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Цвеће и декорација (садни материјал за паркове и зелене површине) -НН ГУ 79/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Природна и вештачка ђубрива – НН ГУ 82/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Специјализовани тренинг – утицај родитеља, васпитача и учитеља на развој деце од 3 до 7 година-НН ГУ 96/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавке добра- Набавка клупа за седење -74/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавке добра- Заставе, грбови (републичке и градске) 57/2021 -поновљен поступак

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка табли за Месне заједнице и Домове културе НН ГУ 105/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка опреме за хлорисање воде локалног водосистема за потребе мештана села Танде (поновљен поступак)-(рб.нд.103/2021)

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Унапређење свих облика запошљавања,самозапошљавања и предузетништва младих/Наставак програма каријерног вођења и саветовања младих рб.ну 91/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка -Услуге ревизије- Услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Бора за 2020. годину – редни број ну.14/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка- Хибридна пошта за пореску администрацију-НН ГУ 11/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Угоститељске услуге – бр. набавки: НН ГГ 6/2021

Прилог:

Партија 1 – Услуге ресторана

Партија 2 – Кетеринг

 

Набавка – Угоститељске услуге – услуге ресторана и услуге послуживања храном, услуге послуживања пића и напитака – бр. набавке – НН СГ 4/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Специјализоване услуге – систематски преглед радника градске управе и обука радника за прву помоћ – бр. набавке – 25/2021

Прилог:

Партија 1 – Систематски преглед радника градске управе

Партија 2 – Обука и полагање испита за запослена лица  Градске управе Бор из области Прве помоћи

 

Набавка добара – Набавка опреме за хлорисање воде локалног водосистема за потребе мештана села Танде – Рб.нд 103/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Гуме за службена возила- број набавке 47/2021

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Набавка услуга – Технички преглед возила – Технички преглед путничких аутомобила – бр.набавке: 102/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА Партија 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА Партија 2

 

Набавка – Контрола ПП апарата и остале услуге – број  набавке: НН ГУ 15/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Отворени поступак јавне набавке за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

PUBLIC INVITATION

 

Набавка – Молерски радови (санација просторије секретарице заменика Градоначелника) – број набавке: 29 (рб.ну.29/2021)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Текуће поправке и одржавање уградне опреме (клима уређаји), чишћење филтера, пуњење гаса и сл. – број набавке: НН ГУ 39/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Радови на комуникационим инсталацијама – Поправке на комуникационим инсталацијама у случају настанка кварова – број набавке: НН ГУ 33/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Материјали за одржавање хигијене у просторијама Градске управе број набавке: НН ГУ 49/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА Партија 1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА Партија 2

Набавка – Технички преглед возила број набавке: ЗЈН 102/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка – Периодично испитивање стабилног система за дојаву пожара у обданишту у Новом градском центру – број набавке: НУ 100/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Здравствена заштита по уговору  – услуге мртвозорства на територији града Бора за уговорени период од годину дана – број набавке: НН ГУ 90/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара – Материјал за угоститељство – број набавке: НН ГГ 16/2021

Прилог:

Партија 1

Партија 2

Набавка услуге – Програмске евалуације активности на пројекту „Приступ развоју ромске деце у раном узрасту уз побољшање социјалне укључености и борбу против дискриминације“ – број набавке: НУ 3/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге обављања послова координатора канцеларије за младе ангажованог уговором о делу – број набавке: НН ГУ 92/2021

Прилог:

Партија 1

Партија 2

 

Набавка добара –  Цвеће и зеленило- број набавке- НН ГГ 14/2021

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА