Јавна набавка мале вредности:

1) Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

2) Израда плана заштите од пожара општине Бор – ЈН ОУ 9-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Измена  уговора о јавној набавци радова на крпљењу ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима

– ЈН ОУ 6-Р/2017.

Jавна набавкa мале вредности Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица број  јавне набавке ЈН БФПП 2-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавну набавка мале вредности – Набавка услуга фиксне телефоније за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеца – ред.бр. ЈН ОУ 1- У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 20-У /2017 услуге информисања јавности путем електронских медија-телевизија (промотивни спотови и ТВ емисије које промовишу безбедност саобраћаја)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Пројектно техничка документација за извођење радова на реконструкцији и инвенстиционом одржавању Опште болнице Бор

редни број  јавне набавке – ЈН ПО 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Куповина 4 (четири) нова путничка возила за потребе Савета за безбедност саобраћаја – ЈН ОУ 9 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 21-Д /2017 – набавка и уградња страница на аутобуским стајалиштима у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Услуга ревизије главног пројекта санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору-редни број  јавне набавке – ЈН ФЗЖС 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка у отвореном поступку набавка услуге – Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ- редни број  јавне набавке – ЈН ОУ 23-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности – Клупе за седење – ЈН ОУ 20 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка стубних канти за отпад – редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 38-У/2017-услуге-Пројектно техничка документација за уређење земљишта, по партијама и то:

1) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Уређење парка код Студентског дома;

2) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке дивизије и средњих школа на IV километру

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова ЈН ОУ 11-П/2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Израда пројектно техничке документације за издавање грађевинских дозвола и дозвола за извођење радова и издавање локацијских услова за водоснадбевање МЗ Бучје – редни број јавне набавке ЈН ОУ 16 – У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге Услуге социјалне заштите –Услуга дневног боравка за децу  са сметњама у развоју

број  јавне набавке -ЈН ОУ 12-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности Новогодишња декорација града – ЈН ОУ 21-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавне набавке услуга у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 18 – У/2017 – Услуга израде пројектно – техничке документације за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова водоснабдевање МЗ Метовница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку 

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН ОУ 28- П/2017 – Радови на текућем одржавању пода и платоа ОШ Ђура Јакшић Кривељ – Бучје

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Текуће поправке и одржавање школске ограде основне школе „Вук Караџић“ у Општини Бор – број јавне набавке – ЈН ОУ 44-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 6-Д/2017 – Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, скенери…) и текуће поправке и одржавање рачунарске и електронске опреме (резервни делови)  за ОУ Бор И КЗМ       

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 37-У/2017 – услуге – Израда пројектне документације за реконструкцију зграде школске радионице Машинско-електротехничке школе.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ   1 и 2 комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави поступка јавне набавке у отвореном поступку редни број: ЈН ОУ 28-П/2017

Јавне набавке радова у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 36 – Р /2017 – -капитално одржавање водовода (Пројекат:инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону «Вашариште» водоснабдевање насеља «Рудине» МЗ Брестовац)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на водоводној мрежи са пројектом изведеног стања МЗ Лука ЈН ОУ 17-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке – ЈН ОУ 24-П/2017

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке ЈН ФЗЖС 18-П / 2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова зграде Дома културе у МЗ Горњане

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 35-У/2017 – услуге – Пројектно техничка документација за реконструкцију пет локала у улици Д. Р. Бобија на кп.бр.3284/10 КО Бор 1, у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Грађевински материјал за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ОУ 10-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Тонери, кетриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате

Измена конкурсне документације за радове- Зимско одржавање путева на територији општине Бор – ЈН ОУ 24-Р/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Текуће поправке и одржавање жичаре на Црном Врху – редни број :  ЈН ОУ 36-У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 42-П/2017 – Извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица

Oдлука о додели уговора за радове на инвестиционом одржавању столарије на објекту ПУ «Бамби»-Обданиште «Бошко  ЈН ФЗЖС 17-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара –  Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…)-ЈН ОУ 18-Д/2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Инвестиционо одржавање грејања (котао) у основној школи у МЗ Оштрељ у Општини Бор

Број јавне набавке – ЈН ФЗЖС 15-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука од додели уговора -JH OУ 19-I /2017

Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за ЈН ОУ 45-Р/2017-Фарбање стубова јавне расвете.

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 19 -Р / 2017 – Изградња топловодне мреже у улици 7. јула бр 3, 5 и 9

Oдлука о додели уговора за ЈН ОУ 18-Д/2017– Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…).

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ФЗЖС 11-Р/2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова ОШ «Душан Радовић» Лука

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН ОУ 5-Д/2017

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Рачунари за награђивање ученика, број  јавне набавке ЈН ОУ 14-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив и конкурсна документација за набавку добара – Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско одржавање путева, ЈН ОУ 12-Д/2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ. Предмет јавне набавке компјутерски софтвер  ЈН ОУ 7 -Д /2017

Измена конкурсне документације за радове- Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈН ОУ 45-П/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Услуге интернета. Редни број  ЈН ОУ 25-У/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Репрезентација и поклони обликовано по партијама, редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – редни број ЈН ОУ 26-У /2017 –  Услуге мобилне телефоније за потребе Општинске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Обавештење о обустави поступка за радове на текућим поправкама и одржавању путне мреже општине, по партијама и то за: Партију 1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 7-Р/2017-поновљени поступак.

 

 

 

  •  

   Обавештење о закљученом уговору за ЈН ОУ 8-Р/2017 – радови –  Одржавање бетонских стаза и степеништа

 

  •  

 

  • Отворени поступак јавне набавке радова – Tекуће поправке и одржавање путне мреже, по партијама

 

  • Редни број јавне набавке ЈН ОУ 7-Р/2017

 

 

 

  •  

 

 

 

  • Јавна набавка мале вредности набавка услуге, текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај број  јавне набавке –ЈН ОУ 8-У/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Радови на одржавању Лазареве пећине и платоа према техничкој спецификацији Канцеларије за заштиту животне средине Општинске управе БорРедни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2017

 

 

 

 

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ