Текуће поправке и одржавање у просторијама свлачионице на спортским теренима МЗ Злот
Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 8-Р/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Радови на текућим поправкама и одржавању просторија зграде Општинске управе Бор
Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2016

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 03.08.2016.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији општине Бор за период до краја текуће године

Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-Д/2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка услуге у поновљеном поступку – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број јавне набавке: ЈН ОУ 8-У/2016

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ ЗЛОТ

Редни број јавне набавке: JH OУ 6-P/2016

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Инвестиционо одржавање санитарних просторија у ОШ „3. октобар“ Бор

Редни број јавне набавке: JH OУ 3-P/2016

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављивање огласа, конкурса и слично, у штампаним медијима (дневни лист) за период до краја текуће године

Редни број: ЈН ОУ 25-У/2016

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Инвестиционо одржавање (замена) столарије у ОШ „Вук Караџић“ – подручно одељење у Слатини и вртићу „Дечија радост“ у Бору

Редни број: ЈН ФЗЖС 3-Р/2016

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15.07.2016.

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Инвестиционо одржавање фасада – Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор ради повећања енергетске ефикасности

Редни број јавне набавке: ЈН ФЗЖС 2-Р/2016

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 01.08.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 27.07.2016.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.07.2016.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

План генералне регулације за градско подручје Бора – редни број ЈН ОУ 14-У/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – нателевизији , сукцесивно до краја текуће године – редни број: ЈН ОУ 19-У /2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – редни број  ЈН ПО 1-У /2016- репрезентација (угоститељске услуге, смештај)-2 партије

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ