У 2018. и 2019. години град Бор је повукао око 1.5 милиона евра из прекограничних пројеката. С тим у вези, у сали Скупштине града одржан је радни састанак представника невладиног сектора, градске управе и организација које могу да конкуришу у пројектима прекограничне сарадње са представницима заједничког Секретаријата програма „Интерег“, који је саставни део ИПА програма Европске уније. Јавне консултација организована је од стране Министарства јавне управе Румуније и Министарства европских интеграција Републике Србије.    

„На овај начин, поред републичког и локалног буџета, можемо користити и европска средства за подизање капацитета и квалитета живота. У дискусији су учествовали сви локални фактори који могу давати квалитетне предлоге из одређених области, како бисмо заједно унапредили пројекте прекограничне сарадње у периоду од 2021. до 2027. године. Мислим да се у Бору ствара позитивна клима за реализацију инвестиционих пројеката, да је све већи број организација, удружења, установа које могу повући велика средства помоћу прекограничних пројеката. Треба искористити могућност граничног појаса са Румунијом и Бугарском и верујем да ћемо, на обострану корист наших грађана, ефикасно разрадити даље кораке у сарадњи, за коју постоје велики потенцијали у свим областима“, рекао је градоначелник Миликић.