У оквиру ИПА пројекта “Теренске лабораторије за испитивање квалитета воде и земљишта” израђена је студија са примерима најбоље локалне и европске праксе у управљању отпадом, као и компаративном проценом законске регулативе у овој области у прекограничном региону Бугарска- Србија.

Студија је доступна на овом линку.

Овај пројекат Град Бор реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија у сарадњи са општином Бојчиновци из Бугарске, а укупна вредност овог пројекта је 330.000 евра.