Градски Штаб за ванредне ситуације града Бора, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, на седници одржаној 09. априла 2020. године донео је препоруку која треба да допринесе спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Ковид-19 на територији града Бора:

1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим удружењима грађана као и добровољним друштвима да, ако желе, ставе на располагање све расположиве људске ресурсе за помоћ најстаријим грађанима у виду доношења намирница и лекова на кућу и организовања лекарске помоћи. Ови субјекти, ако желе, могу да одреде лице задужено за контакт и доставе Штабу бројеве телефона на које их штаб може контактирати.

Овом препоруком стављена је ван снаге претходно донета Наредба 217-71/2020-I од 06.04.2020.године („Службени лист града Бора“ бр.18/20) јер је, због техничке грешке служби Градске управе, првобитно и требало бити донета као препорука, а не као наредба.