Уплате новчаних донација могу се вршити према следећим инструкцијама:

  • Град Бор – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова

број: 840 – 744141843 – 14
по моделу 97
позив на број одобрења: 17 027

 

Град Бор је на захтев привредника и грађана отворио посебан рачун за помоћ онима којима је то у овом тренутку неопходно.

На основу инструкција НАЛЕД-а и Владе Републике Србије отворен је наменски рачун на који ће средства моћи да уплате сви они који желе да се укључе у акцију пружања помоћи. Рачун је отворен због интересовања и захтева великог броја привредника и борских предузетника који послују на територији града, а који исказују највиши степен друштвене одговорности, разумеју новонасталу ситуацију и имају високу свест о потреби да се помогне нашим најстаријим суграђанима.

Средства ће се трошити наменски, а цео процес биће транспарентан.

Овим путем град Бор позива све који могу да се прикључе акцији и према својим могућностима донирају средства за ову намену.