На данас одржаној седници Градског већа града Бора, 123. по реду, већници су већином гласова усвојили предлог Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Такође, градски већници су усвојили и предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.

За суфинансирање побољшања енергетске ефикасности у Бору на располагању је 20 милиона динара, с тим што је половина обезбеђена из републичког, а половина из локалног буџета.

„Што се тиче првог Правилника он прати мере и кораке за уградњу соларних панела док је друга мера у оквиру овог Правилника уградња циркулационих пумпи за породичне куће. Када је реч о Јавном позиву, што се тиче ових Правилника, он ће бити реализован тек након уградње соларних панела. Други Правилник дефинише замену постојеће столарије, уградњу нових фасада, постављање кровних покривача, уградњу котлова и за те намене биће утрошено 18. милиона динара”, рекао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Већином гласова подржан је и предлог Правилника о изменама и допуни о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву града Бора, стручним службама и посебним организацијама града Бора.

Већници су дали зелено светло на предлог Решења о именовању Стручног тима за реализацију Јавно приватног партнерства без елемената концесије за пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане са употребом обновљивих извора енергије.

„За наше суграђане битна је енергетска независност, да не буде један енергент примарни, како не би било проблема уколико се грејемо само на гас. Већ да примарно буде дрвна маса као енергент, па уколико се деси да једног енергента не буде довољно, да можемо без проблема да користимо други енергент и да на тај начин обезбедимо енергетску ефикасност. Трећа ствар је да се уведе соларна енергија, тј. сунчева енергија као потенцијална енергија за производњу топлотне енергије. Управо овакав пројекат треба да обезбеди стабилност и јефтинију цену топлотне енергије и константност у производњи енергије”, истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.

На дневном реду нашао се и усвојен је и предлог Решења о допуни Решења о образовању Сталног радног тела града Бора за праћење реализације Краткорочног акционог плана за смањење загађења ваздуха у граду Бору.