Град Бор је, заједно са 44 општина и градова Србије, учестовао у програму „Реформа пореза на имовину“ који има за циљ пружање подршке локалним пореским администрацијама у циљу повећања наплате пореза на имовину (физичких лица) која у склопу са другим компонентама Програма треба да повећа сопствени приход локалних самоуправа и обезбеди већи степен квалитета живота својих грађана.

Одлуком о додели стимулативног фонда, пет најуспешнијих градова и општина које су по програму највише повећале наплату пореза добило је награде из стимулативног фонда, а Град Бор је за освојено пето место добио награду у вредности од 50.000 швајцарских франака (CHF).

У процесу доношења одлуке о трошењу добијених средстава, биће укључени грађани који ће предлагањем конкретних пројеката, односно избором неког од предложених пројеката, партиципирати у доношењу одлуке о трошењу средстава.

Како је на анкети коју је за потребе Града Бора спровео Центар за слободне изборе и демократију (Цесид) здравство оцењено као област у којој су грађани исказали највеће незадовољсво, радна група за реализацију пројекта одлучила је да то буде област у којој ће се утрошити добијена средства. Предлоге како утрошити средства дале су стручне службе Дома здравља Бор у виду три апарата која се могу набавити за добијена средства, коначну одлуку донели су грађани путем анкете.

Гласање је трајало 8 дана, у периоду од 28.новембра до 6. децембра 2019.године.

Резултати анкете:

Ред.бр. Предлози за гласање Број гласова Укупно
Сајт
Града Бора
Гласачка кутија
важећи неважећи
1 Ултразвучни
апарат
(ултразвук)
74 94 5 168
2 Аутоматски
медицински
аутоклав
(стерилизатор)
12 14 26
3 Ортопан
(апарат за
снимање
зуба и
вилице)
4 9 13