На 29.седници чланови Градског већа усвојили су 42 предлога Одлука и Решења колико је било на дневном реду. Међу најзначајнијим свакако је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019.годину, којом је предвиђено његово увећање за 450 милиона динара, углавном од пренетих и неутрошених средстава из претходне године. На основу овог предлога локални буџет у 2019. години износиће нешто више од три милијарде и сто милиона динара, највеће увећање је за капиталне инвестиције и пројекте, а у ребаланс буџета је, након одржане јавне расправе, ушло и пет предлога које су доставили грађани.
На седници су усвојени и предлози одлука о повећању цена услуга предшколске установе за децу „Бамби“ и комуналних услуга, којима је предвиђено повећање цене грејања, снабдевања водом и одвожења смећа. ЈКП “Топлана” Бор поднело је локалној самоуправи захтев за увећање цена топлотне енергије за стамбени простор у износу од 17 одсто, по коме предложена цена грејања износи 96,72 динара по метру квадратном без ПДВ-а. ЈКП “Водовод” тражило је увећање цене пијаће воде и одвођења отпадних вода за грађане од 20 одсто, на основу чега ће увећана цена износити 82,45 динара по кубном метру без ПДВ-а. Захтеване цене ЈКП “3. октобар” за све кориснике услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада биће увећане за 17,5 одсто, осим за кориснике који обављају производну делатност, где је повећање 20 одсто због виших трошкова пружања услуга. Тако ће цена сакупљања, извожења и депоновања смећа износити 141 динар по члану за домаћинства у Бору, Бањском пољу и у сеоским насељима за домаћинства до три члана. За домаћинства у сеоским насељима преко три члана цена ће бити 470 динара по домаћинству, цена за кориснике викендица у викенд насељима Борско језеро, Савача и Ведрина за целу сезону износиће 987 динара и за кориснике који обављају производну делатност цена ће бити 7,56 динара по метру квадратном пословног простора који користе.
Као разлог за повећање цена комунална предузећа наводе да цене нису мењане од 2015. године, а да је у међувремену дошло до значајног повећања цена енергената и репроматеријала. Локалној самоуправи су упућени захтеви са знатно већим повећањем цена услуга, али је одобрено повећање од 17 до 20 одсто.
Предложено повећање цене услуга предшколске установе за децу „Бамби“ је на 21.998 динара за целодневни боравак детета, од којих родитељи плаћају 20 одсто, односно 4.398 динара. Предшколски целодневни боравак коштаће родитеље месечно 3.984, а полудневни 1.875 динара.
Чланови већа усвојили су и предлоге одлука о комуналном реду у граду Бору, чувању домаћих животиња и кућних љубимаца, обављању делатности зоохигијене, као и предлог програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Између осталих, усвојене су измене програма пословања појединих јавних предузећа и установа, извештаји о раду јавних установа у Бору у претходној години, предлог измене Локалног акционог плана запошљавања којим је предвиђено повећање средстава за 10 милиона динара за мере стручна пракса и јавни радови, као и предлог одлуке о суфинансирању инвестиционог одржавања и унапређења енергетских својстава зграда на територији града.